Marek Nikolov

„Našou účasťou na Hrdí na rodinu zo srdca ďakujeme našim mamám a otcom, starým mamám a starým otcom za ich obetavú lásku k nám. S úctou ďakujeme svojim predkom, že nám svojím životom a príkladom odovzdali veľké dobro, ktoré je ukryté v hodnote prirodzenej rodiny.“

Predseda občianskeho združenia Pastor bonus
Člen služobného tímu Spoločenstva Dobrého pastiera
Iniciátor kampane Právo na život
Iniciátor systému pomoci núdznym ženám a deťom – www.zachranmezivoty.sk
Iniciátor a šéfredaktor www.mojpribeh.sk
Iniciátor a správca www.audiosvatepismo.sk
Iniciuje evanjelizačné služby, ktoré ponúkajú ľuďom možnosť osobne sa stretnúť s Ježišom Kristom.
Marek Nikolov
Prejsť na začiatok