2015-Rok referenda o rodine

Úprimnú radosť z rodiny a detí prišli vyjadriť živou reťazou mladí ľudia, rodiny s deťmi, manželské páry a podporovatelia rodiny, v sobotu 27.06.2015 od 13:30 do 15:00 v Bratislave.

Osobitne preto sme radi, že nadčasovou sme živou reťazou sme vyjadrili kontinuitu všetkých doterajších generácií rodín, našich mám a tatov, starých a prastarých rodičov, vďaka ktorým sme tu všetci. Väčšina účastníkov podujatia mala oblečené červené tričká s nápismi podporujúci rodinu:

  • RODINA JE ÚŽASNÁ A VÝNIMOČNÁ
  • LEBO DETI SÚ NAŠA BUDÚCNOSŤ
  • MAMA A TATO NAVŽDY
  • NIE JE NIČ LEPŠIE PRE DETI
  • HRDÍ NA RODINU

Cieľ podujatia sme naplnili prejavenou radosťou z toho najcennejšieho čo máme, z rodiny. Rodina je skutočne úžasná a výnimočná, lebo sa v nej rodia a najlepšie vychovávajú deti. Nikde inde sa to lepšie nedá. Nič iné nie je také výnimočné a žiadne iné priateľské vzťahy sa nevyrovnajú rodine založenej manželstvom mužom a ženy. Rodina si zaslúži svoje výnimočné postavenie.

Deti mali veľkú radosť z červených balónikov. Na Hviezdoslavovom námestí sme si v príjemnej atmosfére spievali spolu s kapelou S.I.L.A – Sen o rodine, za ktorý budeme s láskou a radosťou bojovať aj naďalej.   Rodinnú atmosféru obohatil o podarené kúzla Šašo Jašo. Počasie vydržalo do konca a potom prišiel veľký dážď.

2015-Rok referenda o rodine
Prejsť na začiatok