2014-v Medickej záhrade

V deň konania GAY PRIDU chceme verejne vyjadriť, že:
Rodina je skutočne úžasná a výnimočná, lebo sa v nej rodia a najlepšie vychovávajú deti inde sa to lepšie
nedá. Nič iné nie je také výnimočné a žiadne iné priateľské vzťahy sa rodine založenej manželstvom muža a
ženy nevyrovnajú. Rodina si zaslúži výnimočné postavenie.

2014-v Medickej záhrade
Prejsť na začiatok