Asociácia za život a rodinu

Ochrana dôstojnosti a života každého človeka od počatia, počas celého života až po prirodzenú smrť a úcta ku každému človeku; podľa Ústavy SR je ľudský život hodný ochrany už pred narodením,

Asociácia za život a rodinu
Prejsť na začiatok