O hrdí na rodinu

14. júla 2018, 14:30 hod
Hodžovo námestie, Bratislava

Pre každého kto si myslí, že otec a mama sú to najlepšie pre deti!

Poslaním akcie je rozšíriť na Slovensku radosť, ktorú môže dať rodina a manželstvo deťom a manželia medzi sebou navzájom. Ukázať, že deti potrebujú lásku mamy a otca viac ako veci, či hmotné zabezpečenie. Povzbudiť, aby ľudia na Slovensku neochudobňovali svoje deti o to najcennejšie o svoju prítomnosť a lásku rodičov. Povzbudiť ich, aby prekonávali ťažké veci, ktoré prichádzajú v rodinách.

Prejsť na začiatok