Ďalšie záludne otázky novinárov

Home / Portfolio / Ďalšie záludne otázky novinárov
Ďalšie záludne otázky novinárov

Momentálne sa venujem téme Dúhového pridu, ktorí sa tento rok bude v Bratislave konať túto sobotu (30. 7.) a zároveň vašej akcii, ktorá je tiež ohlásená na rovnaký dátum. Chcela by som Vás preto poprosiť o stanovisko k tejto téme a odpovede na otázky nižšie.

Čo je cieľom akcie, ktorú Hrdí na rodinu organizujú túto sobotu (30.7)?

Cieľom je ukázať radosť z rodiny a detí a tiež to, že otec a mama sú pre deti to najlepšie.

Aký je program tejto akcie a kde presne bude prebiehať?

Stretáme sa o 15:00 hod. pred Národnou radou spolu s rodinami, tak ako každý rok a vytvoríme živú reťaz rodín s ktorou prejdeme na Hlavné námestie v Bratislave, kde bude pre deti program piesní.

Je rovnaký dátum vašej akcie s Dúhovým Pridom náhoda alebo ste si ho vybrali úmyselne? Prečo?

Pravda sa hľadá v dialógu a skutočný dialóg neodmieta druhú stranu. A napriek tomu, že možno spolu nesúhlasíme veríme, že láskavú  odpoveď si zaslúži každý. Nie je v roku deň, v ktorý by nesmela zaznievať pravda o rodine, o tom, že je jedinečná a úžasná a že pre deti je otec a mama to najlepšie.

Ktorá z akcií bola ohlásená prvá? Vaša alebo Pride?

Myslíme si, že radosť z rodiny máme právo ukázať každý deň.  Robili sme to aj  minulý rok, keď Gay Pride nebol. Budeme ukazovať radosť z rodiny aj v deň Gay Pridu.

Pozrite si video z minulého ročníka.

Nepovažujete krytie týchto dvoch akcii za silené  a nápadné?

Silené a nápadné bude, ak neznejú v diskusii o rodine rôzne názory. Uvidíme, či médiá budú venovať pozornosť obom názorom v rovnakej miere.

Čo od akcie očakávate?
Očakávam, že ukážeme radosť z rodiny nič viac a nič menej a boli by sme radi, ak by túto radosť z toho, že môžeme mať a vychovávať deti prijal každý, kto sa s nami stretne do svojho života.

Na facebooku je akcia označená ako piaty ročník. Ide o dlhoročnú akciu? Vždy ju organizovala organizácia Hrdí na rodinu?

Radosť z rodiny a detí ukazujeme spolu už piaty rok a od začiatku sme ju organizovali pod názvom Hrdí na rodinu. Môžete si pozrieť našu stránku www.hrdinarodinu.sk.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.