Cieľ akcie

Poslaním akcie je rozšíriť na Slovensku radosť, ktorú môže dať rodina a manželstvo deťom a manželia medzi sebou navzájom.

Ukázať, že deti potrebujú lásku  mamy a otca viac ako veci, či hmotné zabezpečenie.

Povzbudiť, aby ľudia na Slovensku neochudobňovali svoje deti o to najcennejšie o svoju prítomnosť a lásku rodičov.

Povzbudiť ich, aby prekonávali ťažké veci, ktoré prichádzajú v rodinách.

To sa nám v predchádzajúcich rokoch podarilo a z toho sa tešíme. Bližšie informácie sú uvedené v tlačovej správe.

Na stiahnutie:  TS Hrdí na rodinu – final

 

Comments are closed.